Protipožární nátěry

Dřeva

Aplikace nátěru může provádět firma, která je zaškolena a je schopna zaručit dodržení postupu. V procesu hoření vytváří protipožární nátěrová hmota svým tepelným rozkladem na povrchu chráněného materiálu silnou nehořlavou tepelně izolující vrstvu.
Dřevo je velmi oblíbený stavební materiál, ne-li nejoblíbenější.

Nátěry jsou určené k ochraně dřevěných konstrukcí (sloupků, nosníků) před požárem.
Používají se výhradně do interiérů a suchého prostředí. 
Nátěrem snížíme jeho hořlavost a významně zpomalíme rychlost šíření plamene (požáru) po jeho povrchu.

Ocelových konstrukcí

Ocel je na rozdíl od dřeva materiál anorganický a sama o sobě je nehořlavá. Má ale vysokou tepelnou vodivost a působením tepla se mění její vnitřní struktura, což vede ke ztrátě nosnosti a pružnosti. Právě proto potřebují i ocelové konstrukce kvalitní protipožární ochranu.